Tego nie zareklamujesz w Internecie

Zasady reklamy Google

Google Ads określa zasady dotyczące możliwości reklamy w serwisie. Ma to związek z dbałością o bezpieczeństwo użytkowników oraz ich zainteresowania.

Za przestrzeganie zasad oraz regulacji prawnych odnośnie do reklam odpowiedzialność ponosi reklamodawca.

Niedozwolone praktyki przy reklamowaniu się w Google

Google Ads nie pozwala na reklamy, które promują złośliwe oprogramowanie, przenoszą użytkowników na inne strony, mają wpływ jedynie na zwiększenie poparcia użytkownika serwisów społecznościowych lub próbują obejść zasady reklam określone przez Google.

Reklamodawcy Google nie mogą potajemnie zbierać i wykorzystywać danych osobowych użytkowników serwisu. Obowiązuje również zakaz wprowadzania użytkowników w błąd.

Produkty i usługi dopuszczone warunkowo

Ograniczeniom odnośnie do reklamy podlegają treści mogące wywołać kontrowersje oraz m. in takie, które nie są dozwolone dla osób poniżej 18 r. ż. Aby reklamować produkty i usługi dopuszczone warunkowo, reklamodawcy niejednokrotnie muszą spełnić dodatkowe wymagania przed wyświetleniem ich reklamy.

Jako, że Google dba o to, aby reklamy w serwisie były zaufane i dostępne dla wszystkich użytkowników, część promocji nie jest wyświetlana niepełnoletnim oraz osobom niezalogowanym.

Prawa i zasady w Polsce

Reklamując się w Polsce należy przestrzegać przepisów ogólnokrajowych (ustaw lub rozporządzeń) oraz tych, które zostały przyjęte przez lokalne samorządy.

W Polsce przepisy reklamowe umieszczone są w wielu ustawach i rozporządzeniach. Ogólnie nie można nadawać reklam: wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych usług medycznych oraz wyrobów medycznych, produktów leczniczych i gier hazardowych.

Zakazane treści w reklamie Google

Branża medyczna

W Polsce obowiązuje zakaz reklamowania usług medycznych świadczonych wyłącznie na podstawie skierowania lekarza (ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej), produktów leczniczych (ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne), wyrobów medycznych (ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych, Dz. U. 2022 poz. 974 oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie reklamy wyrobów medycznych Dz.U. 2023 poz. 817).

Obowiązujące od 2023 roku przepisy uniemożliwiają kierowanie reklamy wyrobów medycznych, przeznaczonych do użytku przez profesjonalistów, do publicznej wiadomości. Promocja taka może być więc kierowana jedynie do profesjonalistów.

Reklamować można wyroby medyczne przeznaczone dla laików, a takich jest niewiele. Zostały określone zasady reklamy: nie może ona wykorzystywać wizerunku lekarza lub osoby sugerującej wykonywanie zawodu medycznego, promowane treści, nawet jeśli dotyczą trudnych aspektów naukowych, mają być całkowicie zrozumiałe dla laików.

Reklama nie może być kierowana do dzieci i zachęcać osób niepełnoletnich do korzystania z prezentowanych wyrobów. Ograniczenie występuje także w odniesieniu do opinii, wystawianych szczególnie w Internecie.

Osoby przedstawiające swoje stanowisko na temat określonych treści nie mogą z tego tytułu czerpać żadnych korzyści.

Z zapisów prawa wynika, iż zabronione jest reklamowanie usług medycyny estetycznej, gdyż większość z nich oparta jest na korzystaniu z wyrobów medycznych (urządzeń lub preparatów).

Czego jeszcze nie zareklamujesz?

Reklama alkoholu, w tym piwa, jest ograniczona i podlega określonym zasadom. Reklamowanie hazardu jest dozwolone tylko dla posiadaczy certyfikatu Google Ads i musi spełniać określone warunki. Google nie zezwala na reklamowanie podróbek produktów. Reklamy branży erotycznej mają określone ograniczenia i mogą być wyświetlane tylko po zapytaniach użytkowników. Reklamodawcy kredytów i pożyczek muszą przestrzegać przepisów krajowych i lokalnych. Wreszcie, Google oczekuje, że reklamy o treści politycznej będą zgodne z prawem krajowym i lokalnym.

Konsekwencje nieprzestrzegania zasad w Google

Naruszenie zasad Google Ads wiąże się z konsekwencjami w postaci: zablokowania reklamy w Google Ads oraz w sieciach powiązanych, przesłaniem ostrzeżeń (można otrzymać maksymalnie 3 ostrzeżenia odnośnie do jednej zasady), tymczasowym zawieszenia konta (bez ostrzeżenia) oraz bezterminowym zawieszeniem, jeśli naruszenie zasad będzie się powtarzało.

Konsekwencje nieprzestrzegania zasad i prawa w Polsce

Reklamowanie usług niedozwolonych wiąże się z bardzo wysokimi karami pieniężnymi. Czasami dotyczy to jedynie reklamodawcy, a w niektórych przypadkach także właściciela serwisu czy urządzenia, na którym reklama jest uwidoczniona. Dla przykładu, zgodnie z najnowszymi przepisami dotyczącymi zakazu reklamy wyrobów medycznych, kart za nieprzestrzeganie przepisów mogą wynieść nawet 2 mln złotych.

Scroll to Top